VAHVAA OSAAMISTA JO VUODESTA 1989

Aalto Oy on Mikkelistä käsin toimiva, vuon­na 1989 pe­rus­tettu mai­nos­toi­misto. Tar­jo­am­me asi­ak­kail­lem­me mo­ni­puo­li­sia suun­nit­te­lu­pal­ve­luja sekä mai­non­nan et­tä graa­fi­sen suunnittelun parissa. Erityinen vahvuutemme on myös ammattitason valokuvaus. Pitkä kokemuksemme antaa meille valmiudet myös tulokselliseen markkinoinnin ja mainonnan konsultointiin.

Käy­tet­tävis­sämme on myös nopeisiin ai­ka­tauluihin taipuva, va­li­koitunut ver­kos­to eri alan am­mat­ti­lai­sia ja alihankkijoita. Pal­ve­lem­me asiakkaita sujuvasti eri puolille Suomea.

Suunnittelujälkemme lisäksi olemme saaneet myönteistä palautetta ripeydestä, jous­ta­vuu­desta ja kus­tan­nuste­hok­kuu­desta. Näiden ansiosta a­si­a­kas­suh­teem­me ovat pitkiä, mistä on etua markkinointitoimenpiteiden suunnittelussa ja käytännön yhteistyön sujumisessa.

Puhelimeen vastaamme 24/7 aina kun emme ole varattuja ja kaikkiin

sähköposteihin reagoimme nopeasti.

Toimistomme ja studiomme sijaitsevat korttelin päässä Mikkelin torilta. Ovemme ovat pääsääntöisesti avoinna klo kahdeksasta alkaen.
Pysäköintipaikkoja löytyy lähikatujen varsilta.

Klikkaa GoogleMap-kartta