Suur-Savon Energiasäätiö

Suur-Savon Energiasäätiön logo, jossa näkyy energian liike (turbiini, tuulivoima..) ja energian lähteiden
värit: vesi, metsä, taivas ja aurinko